Smog

O czystym powietrzu w sercu Europy

„AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“ – to tytuł konferencji, która odbywać się będzie on-line 24 listopada.

Konferencja „AIR TRITIA - czyste powietrze w sercu Europy“ skierowana jest do przedstawicieli miast, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką ochrony powietrza. Konferencja skupi się na przyczynach zanieczyszczenia powietrza, a także na wybranych strategiach i metodach rozwiązania problemu, które uznaje się za efektywne dla środowiska i zdrowia ludzi, także z perspektywy społeczno-ekonomicznej.

Ze strony uczestniczącego w projekcie „AIR TRITIA” Rybnika, w konferencji udział weźmie Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

- Zdecydowaną wartością tego projektu jest badanie mas powietrza przemieszczających się na południu kraju i poza jego granicami. Specjalistyczne instytucje naukowe badają jaka jest jakość powierza nie tylko w Rybniku, ale również poza jego granicami. To szczególnie ważne w długofalowej polityce walki o czyste powietrze, która nie może działać tylko w granicach jednego miasta, podobne działania musi podejmować kilka miast, po to żebyśmy w przyszłości mogli oddychać czystym powietrzem– komentuje Janusz Koper zastępca prezydenta Rybnika.

Celem projektu „AIR TRITIA”, realizowanego w ramach unijnego programu Interreg Europa Środkowa, jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza.

W ramach projektu opracowane zostaną także indywidualne strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast: Rybnik, Opole, Opawa, Ostrawa i Żylina oraz wspólna strategia dla obszaru EUWT TRITIA.

Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych wyzwań, z którym zmagają się przedstawiciele europejskich regionów. Zawarte w nim substancje szkodliwe mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a przez to generują szereg kosztów społecznych oraz ekonomicznych. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.

Projekt AIR TRITIA dotyczy ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach działania stowarzyszenia TRITIA. Ma on na celu zwiększenie zdolności zarządzania jakością powietrza dla sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy danych informacji przestrzennej, wprowadzając równocześnie nowe narzędzia do zarządzania i prognozowania zanieczyszczenia oraz strategii jakości powietrza.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Central Europe, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Szczegóły:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności