ScrollTop-ico
Biznes

Potwierdzony rating dla Rybnika

Komitet ratingowy potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnik na poziomie "AA+(pol)". Rating ma perspektywę stabilną. Potwierdzenie ratingu i perspektywy ratingu odzwierciedla naszą niezmienioną ocenę utrzymujących się dobrych wyników operacyjnych Miasta oraz jego bardzo niskiego zadłużenia.

Potwierdzenie ratingu i perspektywy ratingu odzwierciedla naszą niezmienioną ocenę utrzymujących się dobrych wyników operacyjnych Miasta oraz jego bardzo niskiego zadłużenia, które pomimo spodziewanego wzrostu nie powinno wpływać negatywnie na utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników obsługi zadłużenia i wskaźników spłaty długu.

Rating bierze pod uwagę prawdopodobieństwo zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych na rzecz kopalni węgla, który to może być skompensowany dzięki wysokiej płynności Miasta.
 
Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi.

Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

Więcej informacji

Udostępnij:


Wszystkie aktualności