Biznes

Projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zapisy trwają do końca marca.

Chodzi o szkolenia i doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa.  Z udziału w projektach mogą skorzystać przedsiębiorcy i pracownicy z sektorów:

  • handlu
  • odzysku materiałowego surowców
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
  • gospodarki wodnościekowej i rekultywacji
  • IT
  • komunikacji marketingowej
  • żywności wysokiej jakości.

W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, która może zostać przyznana na 1 pracownika (nie ma limitu na firmę). Kwoty oscylują w przedziale od 6 389,7 do 7 767,2 zł – w zależności od branży. Wsparcie udzielane ma być  w formie zaliczkowo-refundacyjnej poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów jako pomoc de minimis/pomoc publiczna. Wkład własny przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 20% wartości netto usługi rozwojowej.

Rekrutacja trwa do 31 marca poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do operatora realizującego przedsięwzięci na zlecenie PARP.

Strony internetowe poszczególnych projektów:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności