ScrollTop-ico
Smog

Rybnickie inwestycje dofinansowane

3 315 0000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dwie kolejne rybnickie inwestycje w zakresie poprawy jakości powietrza.

Rozstrzygnięto kolejny konkurs o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Rybnik uzyskał wsparcie dla 2 kolejnych inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza.

Pierwszy z projektów dotyczy Szkoły Podstawowej nr 24 w dzielnicy Radziejów. Przedmiotem inwestycji będzie kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi, zamurowanie części otworów, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji c.o. budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej). Ponadto zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródła oparte o OZE (2 pompy ciepła – gruntowa i powietrzna). Wartość inwestycji to 2,4 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 2,04 mln zł (85% kosztów). Inwestycja jest planowana do wykonania w 2021 r.

Drugi z projektów dotyczy Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień. Przedmiotem inwestycji będzie jego kompleksowa termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropu, modernizację instalacji c.o.. Ponadto w budynku zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródło oparte o gaz. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 1,275 mln zł (85% kosztów). Inwestycja również jest planowana do wykonania w 2021 r.

Obie inwestycje wygenerują szereg korzyści ekonomicznych. Dzięki obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną łącznie o 2276,70 GJ rocznie, redukcji ulegnie emisja pyłu PM10 oraz CO2 o odpowiednio 252,83 kg oraz 181,90 ton. Co istotne zmniejszone zostaną także koszty związane z ogrzewaniem obydwu budynków oświatowych. Nie bez znaczenia będzie również poprawa ich estetyki.

To już kolejne wsparcie z RFIL dla naszego miasta. W 2020 r. Rybnik otrzymał 22 970 895,00 zł z przeznaczeniem na dowolne inwestycje realizowane do końca 2022 r. oraz dodatkowo 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę hospicjum stacjonarnego w dzielnicy Niedobczyce.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności