ScrollTop-ico
Smog

Rybnik przywraca błękit

22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatu dla Miasta Rybnika jako partnera projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Liderem  projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Miasto Rybnik. 

Działaniem kluczowym, z punktu widzenia samorządów biorących udział w projekcie, będzie utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu tzw. Eko-doradcy, którego zadaniem będzie m.in.:

  • doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania,
  • koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie Miasta,
  • udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie Miasta.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Rybnika wynosi ok. 350 000 zł z czego poziom dofinansowania wynosi 95%.

Więcej informacji o projekcie: Śląskie przywraca błękit

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności