ScrollTop-ico
Odpady komunalne

Segregujemy bioodpady!

Od 1 stycznia w pojemnikach lub workach koloru brązowego obowiązkowo segregujemy bioodpady. To jedna z najważniejszych, noworocznych zmian w zakresie gospodarowania odpadami w Rybniku.

Obecnie selektywna zbiórka odpadów w naszym mieście obejmuje papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady oraz popiół. Bioodpad zbieramy  w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Bioodpady to: liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Nie zaliczają się do nich:  resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami:


Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wynika z art. 11 i 22 dyrektywy Unii Europejskiej 2008/98/WE. Nakłada ona na państwa członkowskie zobowiązanie do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych aż 50 procent masy odpadów. Poziom ten należy osiągnąć do roku 2020. By podołać temu wyzwaniu, wprowadzono w Polsce nowe rozporządzenie na temat frakcji odpadów podlegających obowiązkowej segregacji, które obowiązuje na terenie całego kraju.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności