Komunikaty

Studiuj w Rybniku

Rybnicka filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza na studia podyplomowe. Trwa również rekrutacja na studia pierwszego stopnia.

Uniwersytet przygotował na rok akademicki 2020/2021 ofertę studiów podyplomowych.

Do 15 października br. trwa rekrutacja na kierunki:

  • Administracja i finanse (4 edycja),
  • English for Business, Law and Administration (2 edycja),
  • MS Excel i VBA biznesie – poziom zaawansowany (4 edycja),
  • Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego nowość (4 edycja)

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich oraz praktyków z zakresu prawa, finansów, zarządzania i informatyki. Szczegóły oferty oraz system elektronicznej rekrutacji dostępne są na stronie internetowej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W dalszym ciągu trwa również rekrutacja na studia pierwszego stopnia studiów na kierunku praktycznym Finanse i Rachunkowość  - w trybie stacjonarnym (dzienne) do 24 września oraz w trybie niestacjonarnym (zaoczne) do 10 października.

W nadchodzącym semestrze zajęcia na studiach licencjackich będą realizowane w trybie on-line (środowisko Google Classroom i Google Meet), natomiast na studiach podyplomowych, w nowoczesnej formule hybrydowej (zajęcia realizowane w sali wykładowej z możliwością udziału w nich w trybie on-line).

Wszelkich informacji dotyczących organizacji studiów i trybu rekrutacji udziela Dziekanat Filii pod nr tel. 32 43 29 850, e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl

Oferta Uniwersytetu Ekonomicznego również na profilu w serwisie Facebook.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności