ScrollTop-ico
Komunikaty

Szukamy spadkobierców nieruchomości

Miasto zamierza wszcząć postępowanie, o ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Rybniku.

Stan prawny tych nieruchomości, położonych w rejonie ul. Racławickiej,  nie został uregulowany (właściciel zmarł i nie zostali ustaleni jego spadkobiercy).

W związku z tym osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do wymienionych nieruchomości,  w terminie najbliższych 2 miesięcy (od dziś, tj. 09.07.2021 r.) powinny zgłosić się w tej sprawie do Wydziału Mienia, Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2), pokój 002, w godzinach pracy UM.

Jeżeli osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, nie zgłoszą się we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości.

Zobacz  pełną treść ogłoszeń opublikowanych w BIP:

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności