ScrollTop-ico
Smog

Tylko tydzień na wpis do CEEB

Już tylko tydzień pozostał na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin mija 30 czerwca, a z obowiązku wywiązała się tylko połowa mieszkańców.

W Rybniku na 26.527 punktów adresowych złożono jak dotąd 13 713 deklaracji do CEEB (51 proc. właścicieli nieruchomości). Wśród 167 gmin województwa śląskiego daje to naszemu miastu 101 miejsce.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę CEEB.GOV.PL za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w kancelarii urzędu miasta lub wysyłając pocztą, na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.
 

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z punktu obsługi klienta:

Przyjdź na spotkanie w dzielnicy – rybniccy urzędnicy pomogą Ci wypełnić deklarację:

  • Boguszowice Osiedle - 23 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Szkoła Podstawowa nr 36 (ul. Sztolniowa 29 b)
  • Śródmieście - 30 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Punkt Halo!Rybnik (ul. Sobieskiego 20)


Możesz również przyjść do urzędu miasta – punkt, w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji do CEEB mieści się w budynku przy ul. Rzecznej 8 (na parterze, po prawej stronie) i działa w godzinach obsługi klientów UM:

  • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
  • czwartek: 8.00 – 17.30;
  • piątek: 8.00 – 12.30.

W tych samych godzinach czynny jest też telefon do punktu: 32 43 92 398.
 

Pobierz deklarację:


CEEB ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Dzięki danym z deklaracji Miasto dowie się czym rybniczanie ogrzewają swój dom i gdzie należy kłaść nacisk w dalszym informowaniu o konieczności wymiany źródeł ciepła.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności