ScrollTop-ico
Smog

Uwaga smog!

Dziś (wtorek, 14 lutego) prognozowana jakość powietrza określona została na poziomie alarmowego koloru czarnego, oznaczającego bardzo duży poziom zanieczyszczenia, wskaźnik powyżej 200 mg/m3.

W związku z tym, zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i  osoby starsze, oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu.

***

Jak być na bieżąco z poziomem zanieczyszczenia powietrza? Skąd czerpać informacje na temat aktualnego stanu jakości powietrza w mieście?


Na bieżąco, na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.


Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się na stronie => Śląski Monitoring Powietrza.


Poza bieżącymi wynikami badań jakości powietrza na stronie internetowej znajduje się zakładka System Prognoz Jakości Powietrza, w którym podawana jest informacja o przewidywanej jakości powietrza na kolejną dobę (tzw. krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń).

***

Zachęcamy również do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne"SmokSmog", dzięki której po wybraniu lokalizacji "Rybnik", będziemy mogli sprawdzać aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Rybniku:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności