ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Biznes

Własna działalność - projekt przedłużony

Do 30 lipca przedłużony został nabór do projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 40 osób.

Projekt adresowany jest do osób: 

 •  zamieszkujących  subregion zachodni woj. śląskiego (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski, Rybnik, Racibórz, Radlin, Kuźnia Raciborska, Pszów, Krzanowice, Czerwionka-Leszczyny, Rydułtowy; a także gminy: Godów, Gorzyce, Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Kuźnia, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Radlin Rudnik i Świerklany)
 • w wieku 30+ 
 • bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych – do 6 miesięcy,  pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa, 
 • o niskich kwalifikacjach, ON, 50+
  (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujące bezpłatne wsparcie:

 • wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • pomoc Oficera dotacyjnego w technicznym wypełnianiu biznesplanu oraz jego formalna ocena,
 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 050 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe przez okres 6/12 miesięcy w wymiarze 2 600 zł

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń grupowych,

Więcej informacji o projekcie

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn.
Rekrutacja, szczegółowe informacje: Biuro projektu: Żory, ul Rybnicka 152, tel. kontaktowy: 32 7444 680,  e-mail: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

Projekt realizowany dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy  dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs. Wartość projektu: 2 650 336 zł, wkład Funduszy Europejskich:  2 252 785,6 zł. 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności