ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Zdzisław Kuczma Społecznikiem Roku

Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego, otrzymał tytuł „Społecznika Roku 2019” tygodnika „Newsweek Polska”.

- Wyróżnienie dostałem za działalność społeczną w zakresie popularyzacji wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza. Dla mnie to podsumowanie tego wszystkiego, co robię od kilku lat. Cieszę się, że znalazłem się w gronie wyróżnionych – mówi Zdzisław Kuczma.

- Bardzo się cieszę, że kandydat zgłoszony przez miasto zyskał uznanie tak zacnej kapituły. Panu Zdzisławowi, serdecznie gratuluję! To przykład autentycznego, społecznego zaangażowania w sprawy czystego powietrza. Sporo jest jeszcze do zrobienia, działamy dalej, mam nadzieję, że to wyróżnienie jeszcze silniej zdopinguje pana Kuczmę do działania – skomentował Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika.

„Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną” - tak ideę konkursu opisują jego organizatorzy odwołując się idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

Wyboru laureatów konkursu dokonała Kapituła, w skład której wchodzili: Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Prezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Czym zajmuje się Rybnicki Alarm Smogowy?

Potencjał stowarzyszenia RAS, to praca społeczna, w której wiodącą rolę odgrywa Zdzisław Kuczma . W 2013 r. złożył pierwszy w Polsce pozew przeciwko Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie za życie w zatrutym środowisku. Ostatecznie pozew oddalony przez Sąd Administracyjny w Katowicach, ale we współpracy z fundacją Franka Bolda opracowany został kolejny (powodem jest członek RAS). 28.11.2019. odbyła się rozprawa przeciwko Skarbowi Państwa w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Do postępowania jako strona przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. RAS dwukrotnie zaskarżał Polskę do Komisji Europejskiej (2012 i 2014 r.) za systematyczne i długotrwałe naruszanie Dyrektywy CAFE. W lutym 2018 r. TSUE wydał orzeczenie stwierdzające naruszenie przez Polskę prawa UE. 24.11.2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie skargi Zdzisława Kuczmy stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Wisła zezwalającej na pobieranie opłaty miejscowej od turystów. Od paź. 2016 r. RAS występuje na prawach strony w postępowaniu RDOŚ, wspierając lokalną społeczność zagrożoną powstaniem kopalni Paruszowiec w Rybniku.

W 2012 r. w Polsce nikt i nic nie mówił o "smogu". Zaczęło się o nim mówić, gdy media poinformowały, że Zdzisław Kuczma jako pierwszy w Polsce wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Przez kilka lat dzięki współpracy z mediami pojęcie "smog" na stałe zagościło w przestrzeni publicznej. Zmieniło się nastawienie do tego zjawiska organów władzy publicznej. Wprowadzono po konsultacjach z Polskim Alarmem Smog. wiele instrumentów prawnych, bez których walka ze smogiem była całkowicie nieskuteczna. W 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił tzw. uchwałę antysmogową, na poziomie ogólnokrajowym wprowadzono normy jakości paliw, wymagania techniczne dla kotłów o mocy poniżej 500 kW, program pomocowy "Czyste Powietrze" oraz ulgę podatkową. W kontekście smogu zbudowano jakby inne społeczeństwo - świadome zagrożeń wynikających z jego istnienia. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa daje mieszkańcom nadzieję na skuteczne dochodzenie swojego prawa do życia w czystym środowisku.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności