ScrollTop-ico

Harmonogramy odbioru 2021

  • Od 1 stycznia 2021 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach  koloru brązowego, przy czym do tych pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w workach! Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.
  • Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce.
  • Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali jednokrotny odbiór odpadów w ciągu miesiąca, zobowiązani są wystawić pojemnik z odpadami w pierwszym terminie wywozu odpadów w danym miesiącu.
  • W celu uniknięcia nieprawidłowości podczas odbioru odpadów, pojemniki przeznaczone do ich gromadzenia należy oznaczyć nazwą firmy oraz adresem nieruchomości.
  • Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów.
  • Odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji mobilnej  WYWOZIK  zapewniającej dostęp do harmonogramów wywozu odpadów oraz informacji na temat ZASAD SEGREGACJI odpadów w Rybniku.
 

Jeżeli Twoje odpady nie zostały odebrane zgodnie z poniższym harmonogramem, 
skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej:
tel. 32 43 92 047, mail: gospkom@um.rybnik.pl

Nieruchomości zamieszkałe:

Posesje o utrudnionym dojeździe:

Zabudowa wielolokalowa:

Nieruchomości niezamieszkałe:

Zabudowa zamieszkała, na której jest prowadzona działalność gospodarcza:

Udostępnij: