ScrollTop-ico
Smog

30 mln zł kontra rybnicki smog

Tegoroczny budżet miasta Rybnika przewiduje przeznaczenie przeszło 30 mln zł na walkę ze smogiem.

Środki te w większości przeznaczone będą na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w placówkach oświatowych, miejskich budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych.
 

Ekologia dzięki unijnym funduszom

Przy współudziale środków z Unii Europejskiej (dotacja 10,1 mln zł) kontynuowany będzie II etap projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na ternie miasta Rybnika”, w ramach którego w 11 obiektach przeprowadzona będzie modernizacja źródła ciepła wraz z instalacjami. Ocieplone zostaną ściany, dachy i stropodachy budynków, wymienione będą okna i drzwi. Wartość całości projektu to blisko 14,7 mln zł.

W 2017 r. inwestycje zostały przeprowadzone w ZSP1, w 2018 r. zmiany zaszły w 2 obiektach: SP6 (w ZSP9) i P22. W roku 2019 planowana jest termomodernizacja pozostałych 8 obiektów tj. P17, P43, P39, P25, SP11 (w ZSP11), SP13, SP23 (byłe G12), ZSME.

Przypominamy, że to drugi etap dużego projektu, tu informacje o zakończonym =>pierwszym etapie projektu.

 

Kolejne kopciuchy do wymiany

Pozostałe inwestycje zaplanowane na 2019/2020 w ramach budżetu miasta  (przeszło 11, 5 mln zł) obejmą m.in.:

  • zmianę kotłowni węglowych na kotłownie na pellety (budynki MOSiR w dzielnicach Radziejów i Niedobczyce);
  • zmianę kotłowni węglowych na instalację pomp ciepła (budynek MOSiR w dzielnicy Kamień i budynek OSP Stodoły);
  • zmiana kotłowni węglowej na węzeł ciepłowniczy (budynek sali gminastycznej  MOSiR – w byłym G11 w dz. Niedobczyce);
  • zmianę kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła (budynki SP 23 w dz. Niewiadom, SP 19 w dz. Kłokocin;
  • zmiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową (budynek OSP Popielów) – czekamy jeszcze na umowę przyłączeniową;
  • budowa źródła kogeneracyjnego dla budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl.;
  • termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z przyłączaniem do sieci gazowych w Rybniku-Boguszowicach;
  • termomodernizację budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach.

 

Inwestycje w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej

Wśród zadań jednorocznych, realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, na które przeznaczono kwotę 4,4 mln zł, warto wymienić: termomodernizację wraz z przyłączeniem do ciepłociągu budynków mieszkalnych przy ul. Kraszewskiego 9 i Kupieckiej 2, wykonanie instalacji c.o. oraz podłączenie do sieci cieplnej budynku przy ul. Paderewskiego 44,  modernizację lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe czy modernizację c.o. wraz z dociepleniem i wymianą stolarki w budynku działu gospodarczego ZGM, przy ul. Pod Lasem.

4 mln zł, które były pierwotnie przeznaczone na ekologiczne dopłaty dla indywidualnych mieszkańców zostaną przeznaczone na ekologiczne inwestycje (wymianę źródeł ogrzewania i termomodernizacje) w budynkach komunalnych. 1 milion złotych przeznaczonych na dotacje zostanie rozdysponowany na wsparcie działań ekologicznych podejmowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Dotacje dla indywidualnych mieszkańców

Indywidualni mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą korzystać z dotacji z rządowego programu „Czyste powietrze”. Zwracamy uwagę, że decyzja o przesunięciu środków na budynki komunalne była podyktowana między innymi tym, że regulamin rządowego programu zabrania łączenia dotacji z „Czystego powietrza” z dotacjami z miejskich programów ekologicznych.

Przypominamy, że dla mieszkańców Rybnika zainteresowanych dotacjami z programu „Czyste powietrze”  został uruchomiony specjalny=>punkt konsultacyjny.

Ponadto kwota blisko 1,8 mln zł przeznaczona będzie w tym roku na takie inwestycje jak: wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła dla budynku OSP Gotartowice i budynku byłej szkoły w dz. Stodoły, termomodernizacja budynków: Przedszkola nr 7 w dz. Północ i wymianę kotłowni węglowej na gazową w OSP Popielów.

 

Gaz później. Wymiany kopciuchów później

Część inwestycji finał znajdzie dopiero w 2020 roku, bo dopiero w tym terminie nastąpi przyłączenie budynków do sieci gazowej. Przypominamy, że Polska Spółka Gazownictwa jest spółką Skarbu Państwa, co oznacza, że Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość i zakres przeprowadzanych przez nią inwestycji.

Ze względu na harmonogram prac Polskiej Spółki Gazownictwa, dopiero w 2020 roku możemy przyłączyć do sieci gazowej OSP Kłokocin, przedszkole 21 i SP 19. Podobna sytuacja dotyczy siedziby OSP Golejów i ZSP nr 4, które czeka termomodernizacja budynków oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową. Nie ma jeszcze informacji na temat ostatecznego terminu przyłączenia do sieci gazowej budynku OSP w Ochojcu, najprawdopodobniej będzie to 2021 rok.

 

Ile budynków miasta wymaga jeszcze inwestycji?

Miasto Rybnik w swoich zasobach posiada ponad 176 budynków takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, obiekty sportowe oraz inne jednostki miejskie. Po zmianie źródeł w 2019 roku, tylko 14 budynków będzie ogrzewanych kotłami poniżej 5 klasy. W ciągu najbliższych trzech lat (2019, 2020 i 2021) ostatnie budynki na liście oczekujących zostaną dostosowane do ekologicznych wymogów.

Działania w podobnym zakresie prowadzi również miejska spółka Hossa, która spośród swoich nieruchomości ma jeszcze 40 % budynków wymagających dostosowania do ekologicznych wymogów. Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla miasta jest likwidacja złej jakości pieców w zasobach komunalnych miasta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada łącznie 413 budynków, w tym 218  jest ogrzewanych ekologicznie (w tym kotłami klasy 5), 195 budynków ogrzewanych jest źródłami nieekologicznymi. Więcej informacji na temat  =>planów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności