ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Prezydent

Absolutorium za rok 2023

W czwartek, 13 czerwca, podczas sesji Rady Miasta Rybnika, rybniccy radni udzielili prezydentowi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2023 roku.

Spośród 24 obecnych na sesji radnych za udzieleniem absolutorium zagłosowało 20 radnych, 3 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2023 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium, poprzedzone było przedstawieniem przez prezydenta raportu o stanie miasta za rok 2023, po którym radni zagłosowali za udzieleniem włodarzowi wotum zaufania.

Wykonanie budżetu zostało przedstawione rybnickim radnym przez prezydenta Rybnika Piotra Kuczerę w formie multimedialnej prezentacji, którą można zobaczyć poniżej, w formacie pdf:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności