Gotartowice

Dotacja na wóz strażacki dla OSP Gotartowice

Miasto Rybnik pozyskało ponad 430 tys. zł na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Gotartowice. Pieniądze pozwolą na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zestawu hydraulicznego.

Dotację udało się pozyskać w konkursie realizowanym w ramach działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Listę projektów do dofinansowania zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 31.1.2018 r.

Z 40 projektów, które przeszły ocenę formalną, 28 przedsięwzięć otrzymało dofinansowanie, w tym projekt Miasta Rybnika pn. „Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”. Cały projekt opiewa na kwotę 880 841 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 436 985,28 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu, który pozwoli OSP Gotartowice w Rybniku zwiększyć zdolność bojową i spełnić wymagania stawiane jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W projekcie przewidziano zakup następującego sprzętu: średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zestaw hydrauliczny na który składają się: agregat hydrauliczny, węże hydrauliczne, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności