ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Ekologia

Dzikie wizyty nieproszonych gości

Coraz więcej mieszkańców Rybnika boryka się z problemem zniszczeń w ogródkach, na łąkach czy podwórkach, związanych z wizytami nieproszonych gości, jakimi na prywatnych posesjach są dziki. Jak sobie z nimi radzić?

Właściwym miejscem zgłaszania informacji w tym zakresie jest działające całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Rybniku:

  • telefon: 32 422 10 00
  • e-mail: pczk@miastorybnik.pl

Zgłoszenia przyjmuje też i przekazuje do PCZK Straż Miejska w Rybniku.

Jeśli chodzi o odstrzały dzików, koła łowieckie realizują własne plany polowań na dzikie zwierzęta (z wyłączeniem terenów zabudowanych) o czym powiadamiają właściwą dla obszaru polowań gminę.

Natomiast na obszarach łowieckich wyłączonych z użytkowania kół łowieckich w granicach administracyjnych Rybnika, zorganizowany jest odstrzał redukcyjny dzików i lisów stwarzających realne zagrożenie dla mieszkańców w miejscach publicznych. Wydana decyzja administracyjna i zawarta z wykonawcą umowa jest aktualnie realizowana.

Po zgłoszeniu Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Rybniku incydentu związanego z pojawieniem sie dzików w przestrzeni publicznej, jednostka kontaktuje się z łowczym, który podejmuje dalsze działania.  Polegają one na ocenie sytuacji, w tym określeniu stopnia niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Często wystarczą działania odstraszające, dzięki którym dziki z danej okolicy zostaną przepłoszone. Decyzja o odstrzale zwięrzęcia jest ostatecznością - jej wykonanie zawsze wiąże się z koniecznością zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w czasie działań  łowieckich. 

Apelujemy do mieszkańców o utrzymywanie w czystości swoich posesji - zdarza się bowiem, że ze względu na pozostawione odpadki żywności czy nieuporządkowane resztki pożywienia dziki czy inne zwierzęta "czują się zaproszone" do uczty na danym terenie. 

Warto dodać, że w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców w sprawie dzikich zwierząt, już kilka lat temu rybnicka Straż Miejska zakupiła urządzenia do odstraszania zwierząt. Na wyposażeniu jednostki jest armatka hukowa oraz elektroniczne odstraszacze. Mieszkańcom, mającym problem z dzikimi zwierzętami, strażnicy oferują  możliwość bezpłatnego wypożyczenia takiego urządzenia.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności