ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Alert

Dziś mogą zawyć syreny

28 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 19/II. Ich przeprowadzenie wiązać się będzie z możliwym uruchomieniem syren alarmowych – również w Rybniku.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie:

  • dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu
  • dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Procedurę alarmowania na terenie powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Udostępnij:


Wszystkie aktualności