ScrollTop-ico
Rewitalizacja

Edukacja regionalna przykładem dziedzictwa kulturowego w Rybniku.

W Lublinie odbywa się ogólnopolski V Kongres Rewitalizacji, a na nim przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika i prezentacja działań rewitalizacyjnych m.in. edukacji regionalnej.

W dniach 3-4 grudnia 2018 r. w  Lublinie odbywa się V Kongres Rewitalizacji – Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, zorganizowany przez Krajowy Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji. Od kilku lat kongresy stanowią największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w przestrzeni Polski. W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich. Głównym celem tegorocznego Kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej.

Na kongresie nie zabrakło również reprezentantów Urzędu Miasta Rybnika. Podczas sesji plenarnej, można było usłyszeć o efektywnym wdrożeniu edukacji regionalnej w Rybniku, która jest procesem kształcenia, wychowania oraz kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą.  

Udostępnij:


Wszystkie aktualności