ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Ekologiczna gra miejska

„Strażnicy Powietrza na pomoc błękitnemu niebu” – pod takim hasłem w sobotę, 10 czerwca, w Rybniku zorganizowana zostanie gra terenowa z okazji Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej.

Zaproszenie do udziału w zabawie kierowane jest do wszystkich chętnych – dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, grup przyjaciół.

Gra rozpocznie się 10 czerwca (sobota) w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Aby wziąć udział  w zabawie, należy w czasie trwania gry (godz. 10.00-16.00) zgłosić chęć udziału w Punkcie Obsługi Gry, który będzie się mieścił na terenie placu zabaw przy boisku piłkarskim przy ul. Za torem 17 D. Będzie to zarówno punkt rozpoczęcia gry, jak i jej zakończenia.
Fabuła terenowej zabawy zapowiada się ciekawie:

Meluzyna, utopce, biesy, błędne ogniki i inne potwory ukradły coś wyjątkowo cennego dla Śląska. Dołącz do drużyny Strażników Powietrza, odgadnij zagadki przebiegłych beboków i pomóż odzyskać skarb! Na wszystkich, którzy dotrą do mety czekają upominki! – czytamy na stronie projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit", w ramach którego gra jest organizowana.

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów wymaganych do ukończenia Gry: list, arkusz odpowiedzi oraz długopis. Uczestnik odwiedzi 10 miejsc na terenie zielonym przy tężni i w każdym z nich znajdzie zagadkę. Po rozwiązaniu możliwie jak największej liczby zagadek i hasła całej gry, uczestnik powinien skierować się do Punktu Obsługi Gry po odbiór pamiątkowego upominku. Aby otrzymać upominek, trzeba przedstawić arkusz odpowiedzi z odgadniętym głównym hasłem gry. Pomocne w rozwiązywaniu zagadek mogą być smartfony ze skanerem QRCode.

Ważne:

  • Udział w Grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.
  • Udział w grze oznacza akceptację Regulaminu Gry (PDF, 1 MB)
  • Niepełnoletni biorą udział w Grze pod opieką osoby pełnoletniej albo za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Gra odbędzie się na terenie miasta Rybnika, jednakże mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane – w tym osoby niezamieszkujące Rybnika.

Gra, która rozgrywa się równocześnie w kilku gminach województwa śląskiego, ma na celu przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych, wzmacnianie świadomości konieczności dbania o środowisko i informowanie o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczania powietrza. Chodzi też o  promocję spaceru, jako ciekawej formy aktywnego spędzania czasu wolnego, pobudzanie kreatywności oraz krzewienie kultury, w tym zaznajamianie z legendami śląskimi.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności