ScrollTop-ico
Kopalnia

Fedrowanie pod Rybnikiem

PGG KWK ROW przygotował informację dla mieszkańców Rybnika (szczególnie dzielnic: Niewiadom, Niedobczyce i Popielów), dotyczącą planów eksploatacyjnych spółki obejmującej lata 2022 – 2024.

Jak się dowiadujemy, KWK ROW Ruch Marcel w latach 2022-2024 zamierza prowadzić eksploatację ścian M-6a oraz M-9, w pokładzie 712/1-2. Chodzi o obszary znajdujące się pomiędzy ul. Wodzisławską, a Górnośląską. Eksploatacja pokładu 712/1-2 w zakresie nowego Planu Ruchu, będzie prowadzona na głębokości od 850 – 960 m przy wysokości wybierania ok. 3,0 m”.

Pomiędzy poszczególnymi ścianami pozostawiane są tzw. „filary”, dzięki którym ograniczono wpływy eksploatacyjne na powierzchnię do maksymalnie II kategorii terenu górniczego – podaje spółka.

PGG zapewnia w informacji, że eksploatacja nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych.

Szkody, które już wystąpiły lub ujawnią się w przyszłości, będą naprawiane przez kopalnię  w oparciu o złożone przez poszkodowanych wnioski, zgodnie z procedurą obowiązująca w PGG – informuje dalej spółka.

Z kolei KWK ROW Ruch Rydułtowy  na początku listopada 2021roku, rozpoczęła eksploatację ściany XI-E1 w pokładzie 703/1-2 na głębokości około 1020 m, której eksploatacja prowadzona będzie od  ul. Spacerowej w Radlinie do ul. Narutowicza w Rydułtowach.

Natomiast w północnej części OG „Rydułtowy II” prowadzona jest również eksploatacja ściany II-E2 w pokładzie 713/1-2, na głębokości około 1217 m, która prowadzona jest od granicy administracyjnej Miasta Rybnika z Gminą Jejkowice w kierunku ul. Raciborskiej i dalej na południowy zachód w kierunku ul. Jacka w Rydułtowach. W okresie nowego planu ruchu na lata 2022-2024 Ruch Rydułtowy zamierza prowadzić jeszcze eksploatację w pokładzie 703/1-2 w partii E1, w pokładzie 712/1-2 oraz w pokładzie 712/1-2 - 713/1-2 w partii E1, w partii E-E1 oraz w partii E2.

Wg oświadczenia, PGG jest spokojna o sytuację w naszym regionie. Na podstawie ekspertyzy Fundacji dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach twierdzi, że maksymalna wartość prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu generowanych eksploatacją Ruchu Marcel w rejonie dzielnicy Rybnik – Niedobczyce może wynieść około 1100mm/s2, przy szacowanej maksymalnej energii potencjalnej wstrząsów 5x107J.

Natomiast dla Dzielnicy Rybnik – Niewiadom wartości prognozowane przyśpieszeń drgań gruntu mogą wynieść max około 1100 mm/s2, przy maksymalnej energii wstrząsów rzędu 1x108J.

Eksploatacja KWK ROW Ruch Marcel i KWK ROW Ruch Rydułtowy:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności