ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Alert

Groźna choroba pszczół

Na terenie miasta Rybnika, w dzielnicy Kamień,  stwierdzono  występowanie zgnilca amerykańskiego pszczół. Tzw. „obszar zapowietrzony" oznaczony został tablicami ostrzegawczymi.

Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Rybnika oraz powiatów: rybnickiego, gliwickiego i mikołowskiego wydał Wojewoda Śląski.

Rozporządzenie wyznacza obszar występowania choroby oraz daje wytyczne w zakresie postępowania z pasiekami funkcjonującymi na tym terenie.

Teren występowania zgnilca amerykańskiego pszczół został w Rybniku-Kamieniu oznakowany poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony" na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru.

W obszarze zapowietrzonym zakazane jest  przemieszczanie (bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii), rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. Nie mogą być też organizowane wystawy i targi z udziałem pszczół.

Zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Zgnilec amerykański to groźna choroba pszczół.  Nie zagraża ona bezpośrednio ludziom, ale powoduje trudności z zapylaniem roślin.  Choroba pojawia się na terenie całego kraju, jest zwalczana przez służby weterynaryjne, m.in. w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności