ScrollTop-ico

Listy poparcia dla projektów ogólnomiejskich

Do końca sierpnia br. można składać listy poparcia dla projektów ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego 2021, zawierające 50 podpisów mieszkańców Rybnika.

Listy te powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:
„Budżet obywatelski Miasta Rybnika 2021 – lista poparcia dla projektu pn.: ………………………………………………….”

do „skrzynki podawczej” znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta Rybnika od ul. Miejskiej, w terminie do 31 sierpnia br.

Dostarczenie listy poparcia jest jednym z wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać zgłaszany projekt.

Wzór listy poparcia dla projektów ogólnomiejskich:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności