Odpady komunalne

Mobilne punkty zbiórki odpadów

W maju br. w kilku punktach na terenie Miasta Rybnika zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odbiór będzie prowadzony w mobilnych punktach odbioru odpadów tj. w pojazdach firm wywozowych, przy których mieszkańcy Miasta Rybnika będą mogli oddać odpady takie jak: 

 •   przeterminowane leki,
 •   zużyte baterie i akumulatory,
 •   farby,
 •   rozpuszczalniki,
 •   oleje,
 •   środki ochrony roślin,
 •   świetlówki i lampy rtęciowe,
 •   drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Daty i miejsca, w których zlokalizowane będą mobilne punkty odbioru odpadów:

 • 18 maja (wtorek) godz. 14:00-18:00 - dzielnica Kłokocin - ul. Włościańska 70 - parking przy remizie OSP
 • 19 maja (środa) godz. 14:00-18:00 - dzielnica Wielopole - ul. Podleśna 21B - parking przy remizie OSP
 • 20 maja (czwartek) godz. 14:00-18:00 - dzielnica Meksyk - ul. Świerklańska 42 - parking przy warsztatach Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności