Koronawirus

Ograniczenia w pracy urzędu

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem Prezydent Miasta Rybnika zdecydował o  wprowadzeniu od wtorku, 20 października do odwołania,  ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika.

Decyzja wynika z  troski o zdrowie klientów i pracowników magistratu, a także jest podyktowana koniecznością zapewnienia ciągłości pracy urzędu w zakresie załatwiania najpilniejszych spraw. 

Apeluję do mieszkańców, by osobiście zgłaszali się urzędu tylko w sytuacjach niezbędnych i to po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W związku z trudną sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy, musimy ograniczać swoje kontakty do minimumpodkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Urząd Miasta Rybnika będzie czynny w godzinach:

 • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30
 • czwartek: 7.30 – 18.00
 • piątek: 7.30 – 13.00

Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.30 -15.30.

Najważniejsze informacje:

 • Od 20 października w urzędzie miasta wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów.
  Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnianie pomocy klientom jest niezbędne, w szczególności w zakresie załatwienia spraw dotyczących:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- pomocy społecznej;
- świadczenia usług komunalnych;
- wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
-  budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego
- ochrony środowiska
- korzystania z wód (na podstawie ustawy Prawo wodne)
- infrastruktury telekomunikacyjnej

 • Osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie w sytuacji tego wymagającej możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura.
 • Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście lub telefonicznie) zostają anulowane, za wyjątkiem wizyt umówionych za pośrednictwem elektronicznego (kolejkowego) systemu rezerwacji terminów.
 • W pozostałym zakresie kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce Magistrat.
 • Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 • Przy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 • Kasy w budynkach Urzędu będą zamknięte. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłat dokonywać przelewem.
 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności