ScrollTop-ico
Rewitalizacja

Pomoce dydaktyczne do "Edukacji regionalnej"

W ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” został opracowany program edukacji regionalnej, wspierający proces rewitalizacji.

Miasto Rybnik we wrześniu 2016 r. wprowadziło w klasach 4 szkół podstawowych zajęcia z edukacji regionalnej, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania obiektów zabytkowych i związanych z nimi historii, pobudzają szacunek wobec ludzi i tradycji, przygotowują do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształtują postawy otwartości wobec ludzi i świata, a co za tym idzie wychowują młodych ludzi na gospodarzy swojej „małej ojczyzny”.

W ramach projektu udało się opracować i wykonać pomoce dydaktyczne do edukacji regionalnej takie jak:

  • Podręcznik edukacji regionalnej dla nauczycieli „Energia tradycji”
  • Zeszyt edukacyjny do edukacji regionalnej „Kluska Wandruska”
  • Gra Memory „Dzielnica, ulica, podwórko”
  • Puzzle „Rybnickie pejzaże”
  • Makieta Familoka

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi materiałami dostępnymi na podstronie
  =>Edukacja regionalna 

Z pewnością będą one stanowić one źródło inspiracji do wszelkich zabaw edukacyjnych i poznania swojej „małej ojczyzny”.

Projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności