ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rower

Rybnicka Ankieta Rowerowa 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji Rybnickiej Ankiety Rowerowej, w ramach której zbierane będą opinie mieszkańców na temat warunków poruszania się rowerem w mieście.

 Badanie dostarczy informacji na temat obecnej sytuacji ruchu rowerowego w Rybniku oraz jego oceny i dalszych kierunków rozwoju.

- Zachęcamy do udziału w badaniu wszystkich zainteresowanych – zarówno osoby korzystające z roweru w codziennych dojazdach do pracy, rowerzystów rekreacyjnych, ale także osoby, które nie jeżdżą na rowerze. Każda opinia będzie dla nas bardzo ważna – przekonuje Łukasz Karbowiński, rybnicki oficer rowerowy.

Rybnicka Ankieta Rowerowa zawiera pytania o cele i sezonowość korzystania z roweru, ocenę działań miasta oraz najważniejsze oczekiwania mieszkańców związane z poprawą warunków jazdy na rowerze. W tegorocznej ankiecie szczególną uwagę poświęcono także dwóm tematom aktualnie realizowanym przez Miasto. Jednym z nich jest ocena systemu roweru miejskiego przed planowanym wprowadzeniem nowych rozwiązań, natomiast drugim, postrzeganie Bulwarów na Nacyną w kontekście trwającej rozbudowy tej drogi.

Jak wypełnić ankietę?
- elektronicznie: kliknij, żeby przejść do ankiety

- papierowo: w Punkcie Informacji Miejskiej Halo!Rybnik (ul. Sobieskiego 20) 

Ideą Rybnickiej Ankiety Rowerowej jest cykliczne badanie zachowań rowerzystów w Rybniku oraz ich oczekiwań, a następnie dokonanie oceny zmian na przestrzeni kolejnych lat.

- Planujemy powtarzać badanie co dwa lata, aby sprawdzać, jak zmieniają się przyzwyczajenia i potrzeby mieszkańców w zakresie ruchu rowerowego. Chcemy, aby Rybnicka Ankieta Rowerowa na stałe wpisała się do miejskiego kalendarza, jako platforma dyskusji z mieszkańcami o przyszłości transportu rowerowego w Rybniku – dodaje Łukasz Karbowiński, rybnicki oficer rowerowy.

Badanie jest prowadzone przez pracowników Rybnickich Służb Komunalnych, a zebrane dane zostaną wykorzystane w celach analitycznych. Ankieta będzie dostępna do 31 sierpnia.

 Wyniki tegorocznego badania będą również bardzo ważnym wyznacznikiem dla powstającego dokumentu strategicznego „Polityka rowerowa miasta Rybnika – Strategia rozwoju ruchu rowerowego do 2030 roku”, który będzie określał cele i kierunki działań rozwijających ruch rowerowy w Rybniku w perspektywie kolejnych Zebrane wyniki zostaną przekazane również w celu przeprowadzenia szerszej analizy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym Miasto Rybnik prowadzi stałą współpracę w zakresie badań ruchu rowerowego. 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności