ScrollTop-ico
Wydarzenia

Tak będzie wyglądało rybnickie hospicjum

7 listopada, w Urzędzie Miasta Rybnika, ogłoszone zostały wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hospicjum stacjonarnego. Budynek powstać ma na terenie przy ul. Barbórki dzielnicy Niedobczyce.

Na konkurs napłynęło 16 prac, z których Sąd Konkursowy po dwudniowych obradach wyłonił 3 nagrodzone prace oraz 1 pracę wyróżnioną.

W skład Sądu Konkursowego wchodzili:

  • Krzysztof Gorgoń – Przewodniczący Sądu Konkursowego,
  • Piotr Fischer – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego,
  • Petr Pelcak – Architekt – Sędzia konkursowy,
  • Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika,
  • Sylwia Figura-Kluszczyńska – Fundacja Puls-Med,
  • Tomasz Kluszczyński – Fundacja Puls-Med.

I nagrodę otrzymała praca autorstwa pracowni M.O.C. Architekci z Katowic zespół autorski w składzie: Błażej Janik, Ewa Janik, Małgorzata Karolak.

Nagrodę przyznano za umiejętne ukształtowanie bryły budynku o wyważonych proporcjach i wielkości, która swoją formą wzorowo wpisuje się w kontekst istniejącej zabudowy.  Powściągliwa i elegancka architektura jest efektem konsekwentnych decyzji projektowych: logicznej dyspozycji i czytelnych rozwiązań funkcji, prostoty i oszczędności form oraz właściwie zastosowanej konstrukcji. Zaproponowane rozwiązania przestrzenne sprzyjają dobrym relacjom i domowej atmosferze wszystkich użytkowników hospicjum – tzn. pensjonariuszom, personelowi i odwiedzającym. Dobór materiałów, ich kolorystyka oraz przemyślany detal tworzą trwałą elegancję odporną na coraz szybciej zmieniające się mody.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 35 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku.

  • II nagrodę (w wysokości 25 tys. zł.) otrzymała pracownia 22ARCHITEKCI sp. z o.o. z Warszawy  - zespół autorski w składzie: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada; współpraca: Katarzyna Kłaczek, Agnieszka Turczyńska, Karol Ryska, Oskar Kozaczewski.
  • III miejsce ( 15 tys. zł ) zdobyła praca autorstwa Rolanda Kwaśnego z Gdańska - zespół autorski w składzie: Zbigniew Kowalewski, Roland Kwaśny, Andrzej Kwieciński, Magdalena Grabarczyk, Paweł Brabarczyk, Krzysztof Kulawczyk, Jolanta Lelątko, Małgorzata Ryterska, Anna Włodarczyk, Tomasz Zalewski, Agnieszka Żydecka-Bąk
  • Wyróżnienie w konkursie przyznano pracowni Wojciech Gwizdak 2G STUDIO z Kielc - zespół autorski w składzie: Wojciech Gwizdak, Joanna Nowak, współpraca: Amelia Ślewa, Dorota Orłowska-Gwizdak, Konrad Wojtasik, Ewelina Matanina, Kinga Krypko

Organizatorem konkursu był katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Więcej o konkursie na stronie SARP

***

Uchwałę intencyjną w sprawie budowy hospicjum rybniccy Radni, na wniosek Prezydenta miasta, podjęli podczas sesji rady miasta w lutym 2018 r. Inicjatorem budowy hospicjum była rybnicka Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, która docelowo poprowadzi wybudowany i przekazany przez miasto budynek.

Konkurs stanowił pierwszy etap realizacji inwestycji. Etap drugi realizacji zadania stanowić będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w zakresie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Sama budowa budynku hospicjum stacjonarnego stanowić będzie etap trzeci realizacji zadania Przeczytaj więcej

Tak będzie wyglądało rybnickie hospicjum:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności