Wsparcie dla straży pożarnych

W czwartek, 17 maja w Rybniku-Gotartowicach podpisano umowy dotacyjne na zakup specjalistycznego wyposażania dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). 28 jednostek OSP z województwa śląskiego zakupi sprzęt gaśniczy za ponad 11 mln zł.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 28 projektów związanych z wyposażeniem jednostek OSP w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie można było pozyskać na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Umowy w imieniu samorządu województwa podpisali: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. 

W okolicznościowym spotkaniu w Rybniku-Gotartowicach udział wzięli także: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przedstawiciele gmin, których jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskały dofinansowanie oraz reprezentanci OSP. 

Cieszę się, że mogę dziś podpisać umowy na dofinansowanie aż dla 28 jednostek OSP w naszym województwie. Tym samym już wkrótce nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy trafi do wielu gmin z naszego regionu. To ogromna wartość, zwłaszcza dla mniejszych gmin. Jestem przekonany, że nowe pojazdy będą państwu dobrze służyć, podnosząc skuteczność akcji ratowniczych. Należy pamiętać, że wydatki na nowoczesny sprzęt są inwestycją w bezpieczeństwo publiczne. Środki wydane na bezpieczeństwo mieszkańców regionu zawsze będą dobrą inwestycją – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Wsparcie samorządu województwa śląskiego dla lokalnych samorządów jest wyraźnym znakiem budowania silnej wspólnoty opartej na samopomocy i rozumieniu wzajemnych potrzeb. Wspomaganie samorządów, które są blisko ludzi, jest dowodem budowania więzi społecznej opartej na zaangażowaniu mieszkańców. Miasta bez odpowiedzialnego zaangażowania mieszkańców nie istnieją. Dziękuję wszystkim, którzy szczególnie dzisiaj, angażują się w życie wspólnot samorządowych – wskazywał Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.

Dofinansowanie dla OSP pochodzi ze środków RPO WSL oraz z budżetu państwa, uzgodnionych pomiędzy rządem a samorządem w Kontrakcie Terytorialnym (KT). Łączna kwota, jaka trafi do OS to 11,7 mln zł (5,1 mln zł z RPO WSL; 6,6 mln zł – KT).

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie jest także projekt Miasta Rybnika  pn. Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Cały projekt opiewa na kwotę 880 841 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 436 985,28 zł. 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu, który pozwoli OSP Gotartowice w Rybniku zwiększyć zdolność bojową i spełnić wymagania stawiane jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Mowa o zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych. Trwają już prace pozwalające na ogłoszenie w najbliższym czasie przetargu na realizację ww. zadania.

Warto dodać, że w województwie wsparcie dla OSP realizowane jest z kilku źródeł: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z budżetu państwa (Kontrakt Terytorialny) oraz z budżetu województwa. W ramach RPO WSL w osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, w ramach działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Zarząd Województwa wynegocjował z Komisją Europejską na ten cel 2 mln euro.  

Poza środkami unijnymi oraz kwotą w KT, wsparcie dla OSP odbywało się również za pomocą środków z budżetu województwa śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel w 2017 roku w ramach wspólnie podjętych działań z obu źródeł przeznaczone zostało po 3 mln zł.

Z uwagi na coraz częstsze zagrożenia powodziowe czy huraganowe pomoc dla OSP jest niezbędna, a przekazywane środki służą do zakupu sprzętu potrzebnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności