ScrollTop-ico

Zbiórka odpadów w mobilnych punktach

We wtorek, 7 listopada, w godzinach od 14.00. do 18.00 zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odbiór będzie prowadzony w "Mobilnych punktach odbioru odpadu" tj. pojazdach firm wywozowych w których mieszkańcy Rybnika będą mogli oddać odpady takie jak:

  - przeterminowane leki,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - farby,
  - rozpuszczalniki,
  - oleje,
  - środki ochrony roślin,
  - świetlówki i lampy rtęciowe,
  - drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Miejsca w których będą zlokalizowane mobilne punkty odbioru odpadów to:

  • Dzielnica Północ - parking przy stadionie lekkoatletycznym, ul. Żużlowa,
  • Dzielnica Niedobczyce – parking przy „Orliku”, ul. Górnośląska,  
  • Dzielnica Gotartowice – ul. Szybowcowa za budynkiem Straży Pożarnej.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności