ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

PROGRAM INTERREG BALTIC SEA REGION

PROGRAM INTERREG REGION PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO  NA LATA 2014-2020

PROJEKT StratKIT

Miasto Rybnik jest partnerem projektu StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Baltic Sea Region. Projekt ten dotyczy promocji innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu (w tym m.in. zakupów żywności, usług zbiorowego żywienia), który finansowany jest ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnienie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety.

Obecnie kładzie się duży nacisk na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe w wyniku zmian diety, rosnącej świadomości ekologicznej i ogólnego zapotrzebowania na zdrowszą żywność. Obszary zamówień publicznych i usług gastronomicznych mogą być pionierskie w reagowaniu na te presje.

Projekt StratKIT ma na celu opracowanie modelu dynamicznego zrównoważonego rozwoju państw regionu Morza Bałtyckiego, przy uwzględnieniu zrównoważonego żywienia z jednej strony, a także - środowiska i gospodarki systemu żywnościowego z drugiej. Nastąpi to poprzez następujące działania:

 • Mapowanie bieżącej sytuacji - StratKIT zbiera informacje o aktualnym statusie sektora w poszczególnych krajach i podkreśla zarówno problemy, jak i najlepsze praktyki.
 • Określenie zestawu narzędzi zrównoważonego rozwoju BSR, który będzie łatwy do naśladowania i stanowić będzie oddolną wskazówkę dla specjalistów z branży. Narzędzia zostaną przetestowane pilotażowo we wszystkich krajach partnerskich.
 • Harmonizacja postępów w zakresie zrównoważonych zamówień i usług gastronomicznych w całym regionie Morza Bałtyckiego

Więcej o projekcie StratKIT

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg na lata 2014–2020.
 • Całkowity budżet projektu: 2 046 588,25 EUR
 • Kwota dofinansowania z EFRR: 1 435 658,18 EUR
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Rosji: 177 437,50 EUR
 • Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – czerwiec 2021

Partnerzy projektu:

 • University of Helsinki (FI)
 • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (EE)
 • agrathaer (DE)
 • IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development (DK)
 • Municipality of Aarhus (DK)
 • Municipality of Rybnik (PL)
 • Tallinn City Government (EE)
 • Finnish Professional Catering Association (FI)
 • Baltic restaurants Estonia (EE)
 • Central Denmark EU-Office (DK)
 • The Herzen State Pedagogical University of Russia (RU)
 • Council of municipalities of Sankt Petersburg (RU)
 • Warsaw Uniwersity of Life Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Organizacje współpracujące:

 • Regional Council of South Ostrobothnia (FI)
 • City of Seinäjoki Food Service department (FI)
 • Ministry of Justice, European Affairs and Consumer Protection of the State of Brandenburg (DE)
 • ICLEI Europe: Local Governments for Sustainability (DE)
 • Savo Consortium for Education, Developement Services (FI)
 • Dep. of food and nutrition, and sport science, University of Gothenburg (SE)
 • Municipality of Kauniainen, Catering and cleaning services (FI)
 • Espoo Catering Ltd (FI)
 • Motiva (FI)
 • Line-Service (Cafe Botanika) (RU)

W ramach projektu StratKIT powstał ramowy model obrazujący, jak realizacja zamówień publicznych w obszarze żywności  różni się w poszczególnych krajach Regionu Morza Bałtyckiego i zależy nie tylko od uwarunkowań prawnych, ale również od stopnia rozwoju poszczególnych segmentów rynku, np. w zakresie żywności ekologicznej. Mamy nadzieję, że  lektura dokumentu zainspiruje zamawiających - instytucje publiczne, a w szczególności - placówki edukacyjne, do pójścia ścieżką zrównoważonego rozwoju w tym obszarze:


W ramach projektu StratKIT w Miejskim Domu Pomocy Społecznej odbyły się dwukrotnie pomiary (nie)marnowania żywności. Pomiar kontrolny miał miejsce w maju 2021 r. i wykazał, iż, w osiem miesięcy po pierwszym, w kuchni i na stołówce placówki marnuje się mniej żywności. Raport z pomiaru kontrolnego i jego streszczenie w języku angielskim poniżej:


W ramach projektu StratKIT w dwóch rybnickich placówkach oświatowych - Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 odbyły się dwukrotnie pomiary (nie)marnowania żywności. Pomiary kontrolne miały miejsce w maju i czerwcu 2021 r. i wykazały znaczną poprawę w obu placówkach. Raporty z pomiarów kontrolnych i ich streszczenia w języku angielskim poniżej:


W ramach projektu StratKIT powstał interaktywny Zestaw Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego.  Został on opracowany w krajach Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) i może być wykorzystywany w wielu miejscach, gdzie serwowane są posiłki publiczne - w szkołach i przedszkolach, szpitalach, domach opieki społecznej. Narzędzie zostało przetłumaczone na język polski i stanowić może inspirację do wprowadzania pozytywnych zmian w stołówkach. Zachęcamy do lektury!


StratKIT - działania dotyczące zrównoważonej diety, dr hab. Renata Kazimierczak, prof. SGGW


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Dyskusja o zrównoważonej diecie, prof. E.Rembiałkowska, prof. R.Kazimierczak, mgr R.Góralska-Walczak


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Żywienie w Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku (english version)


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Zdrowa dieta - pilotaż w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku (ENG)


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Zdrowa dieta - pilotaż w rybnickichc szkołach (ENG)


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Udostępnij: