ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Inwestycje

Budujemy brakujące 4 km drogi Racibórz – Pszczyna

W środę, 17 maja, w rybnickim magistracie podpisano umowy na dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna.

Na spotkanie do Urzędu Miasta Rybnika zaproszeni zostali rybniccy parlamentarzyści, Radni Miasta Rybnika oraz dziennikarze lokalnych i regionalnych redakcji. Podpisanie umowy na kontynuację budowy drogi Racibórz – Pszczyna to dla Rybnika bardzo ważny moment, dający miastu nowe perspektywy rozwoju.

Ta oczekiwana inwestycja związana jest z realizacją dwóch umów:

 • Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku

W przetargu na realizację tego zadania wybrana została oferta firmy: Budimex S.A. (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), warta: 268 155 093,08 zł. Umowę podpisał prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz Pełnomocnik Wykonawcy – Maciej Lorenc.

 • Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku

W przetargu na realizację tego zadania wybrana została oferta firmy: PROKOM Construction Sp. z o.o. (ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec), warta 1 820 400 zł
Tę umowę ze strony miasta podpisali: Janusz Koper, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika oraz Jacek Hawel – Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika
a także przedstawiciel Wykonawcy – Grzegorz Molicki, pełnomocnik PROKOM Construction sp. z o.o.

  Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł. Cała inwestycja warta jest jednak 270 milionów zł, co oznaczało dla miasta konieczność znalezienia w budżecie dodatkowych pieniędzy i przesunięcie innych, wcześniej zaplanowanych przedsięwziąć.

  Rezygnacja z inwestycji oznaczałaby utratę dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. A przecież dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej to zdecydowanie najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w naszym mieście. Bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do komfortu, jaki daje możliwość szybkiego przejazdu z jednego końca miasta na drugi. Nic więc dziwnego, że pojawiał się niedosyt w związku z  drogą urywającą się kilka kilometrów przed miejscem, do którego powinna prowadzić. Kolejny odcinek będzie miał strategiczne znaczenie dla całego Subregionu – z tej inwestycji skorzysta nie tylko Rybnik, ale powiat i okoliczne gminy – podkreśla  Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

  Teren, na którym wybudowany będzie końcowy odcinek Drogi Regionalnej:

   

   Przypomnijmy, że większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE). Budowa kolejnego odcinka drogi obejmuje:

   • bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
   • skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
   • 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,
   • 5 przepustów dla zwierząt.

   Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę. Miasto liczy, że inwestycja będzie realizowana sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem:

   Drogę będzie budować dużą i znana firma, która ma na swoim koncie szereg realizacji. Przedstawiona oferta jest rzetelna, co daje nadzieję na dotrzymanie terminów i założeń finansowych. Liczymy się jednak z tym, że – biorąc pod uwagę obecną sytuację – droga regionalna może być jeszcze droższa i będzie trzeba do niej dopłacić 10 procent – mówi Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

   Naszym priorytetem jest terminowe wykonanie prac, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych i bezpieczeństwa. Będziemy stale monitorować postęp prac, aby mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z planem i dostosować się do ewentualnych zmian, które mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu – zapewniali przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

    Na fotografii zbiorowej od lewej: Radni Miasta Rybnika – Łukasz Kłosek, Marian Fojcik, Franciszek Kurpanik, Senator RP Wojciech Piecha, Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, Maciej Lorenc – Pełnomocnik Budimex S.A., Grzegorz Molicki – Pełnomocnik PROKOM Construction sp. z o.o, Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Jacek Hawel – Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika.

    Sygnatariusze umowy zgodnie podkreślali, że największe znaczenie dla sprawnego przebiegu inwestycji będzie miała ścisła współpraca pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i inżynierem kontraktu, to bowiem podstawa realizacji jakiejkolwiek inwestycji, przekładająca się na końcowy sukces.

    Przed nami spotkania określające ściśle harmonogram  robót. Jeszcze w maju ma zostać przekazany wykonawcy plac budowy. Nie oznacza to jednak, że od razu zobaczymy tam maszyny budowlane, wykonawca musi najpierw zrealizować szereg prac przygotowawczych, w tym inwentaryzacyjnych. Nim rozpoczną się prace, konieczne jest też wyburzenie 10 niezamieszkałych domów oraz wycięcie pozostałych drzew na trasie z Niedobczyc do Niewiadomia. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest na 18 miesięcy, potem muszą nastąpić procedury związane z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nową drogą pojedziemy w 2025 roku – dodaje Jacek Hawel, Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika

    Dokończenie budowy rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna to dla miasta szereg korzyści:

    • Usprawnienie komunikacji: to krok w kierunku łatwiejszego i płynniejszego przemieszczania się dla mieszkańców, a także usprawnienie ruchu na drogach lokalnych dzięki przekierowaniu ruchu tranzytowego na obwodnicę
      
    • Przyspieszenie gospodarki: dobra infrastruktura drogowa to kluczowy czynnik dla rozwoju biznesu. Inwestorzy, poszukujący atrakcyjnych lokalizacji zwracają uwagę na dogodność połączeń z rynkami i ośrodkami handlowymi.
      
    • Bezpieczeństwo i wygoda: zastosowane rozwiązania projektowe, w tym nowe skrzyżowania, węzły bezkolizyjne i obiekty mostowe zapewnią bezpieczeństwo na drodze, a także zminimalizują utrudnienia podczas podróży. To ważny aspekt dla uczestników ruchu.
      
    • Wzrost atrakcyjności miasta: inwestycje w infrastrukturę są kluczowe dla przyciągania nowych mieszkańców i biznesu – Rybnik stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, oferując dogodne połączenia oraz perspektywy rozwoju.
      
    • Ekologia i harmonia z naturą: nowa droga została zaprojektowana z myślą o ochronie środowiska i zachowaniu naturalnej równowagi. Przepusty dla zwierząt umożliwią swobodne przemieszczanie się fauny i utrzymanie ekosystemu.
    Udostępnij:


    Wszystkie aktualności