Pełną parą na „Ignacu”

Kolejne zabudowania Zabytkowej Kopalni Ignacy nabierają blasku – pełną parą idą prace modernizacyjne i rewitalizacyjne budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko".

Już wiosną przyszłego roku zobaczymy tu nietypową wystawę nawiązującą do historii tego miejsca i pary  jako źródła energii wykorzystywanego w przemyśle.

Wystawa nie będzie klasycznym muzeum, ale będzie miała charakter centrum nauki. Zwiedzający będą mogli poszczególne stanowiska poznawać empirycznie. Zaprojektowano je w taki sposób aby stanowiły oddzielne zagadnienia tematyczne, a zarazem stanowiły spójną całość związaną z para i przemysłem.  Bogactwo nowatorskich rozwiązań i użycie multimediów uczynią ten obiekt interesującym dla zwiedzających. Ambicją miasta jest by rocznie skorzystało z tego miejsca co najmniej 20 tys. zwiedzających.

Niezwykłą atrakcją będzie też możliwość  zobaczenia pracującej maszyny parowej z roku 1920 Linke-Hofmann-Werke AG – BRESLAV o mocy 1800 (KM) koni mechanicznych.

- Powstała ekspertyza, której zadaniem jest wskazanie optymalnego sposobu na uruchomienie tej maszyny. Ponieważ to niewątpliwie najważniejszy i najdroższy eksponat wystawy - a jej wartość będzie stale rosła w czasie - należało dokładnie z zespołem ekspertów policzyć i wybrać taki wariant uruchomienia maszyny aby zachować tą unikalną zdobycz techniki przemysłowej, w jak najlepszej kondycji na następne dziesiątki lat – przekonuje Krzysztof Soiński - naczelnik Wydziału Inwestycji w rybnickim magistracie. 

Warto dodać, że na modernizację nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” miastu udało się uzyskać unijne dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł.

- Ten projekt to kolejny, niezwykle ważny etap planu mającego na celu zachowanie jednego z najważniejszych zabytków na terenie naszego miasta, czyli kompleksu Zabytkowej Kopalni Ignacy – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Inwestycja uzupełnia wykonane we wcześniejszych latach modernizacje budynku stolarni oraz maszynowni szybu „Głowacki” i modernizację wieży ciśnień. Dodam, że wkrótce ruszą też prace związane z kompleksową modernizacją budynku byłej sprężarkowni, która przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności mieszkającej w pobliżu kopalni. Odnowiony budynek będzie pełnić funkcję wspomagającą proces rewitalizacji dzielnicy Niewiadom, stąd też wśród planowanych nowych funkcji znalazły się świetlica środowiskowa, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, miejsce prowadzenia działań kulturalnych – dodaje prezydent.

Co ważne, również na remont sprężarkowni Rybnik uzyskał spore unijne wsparcie, w wysokości blisko 6 mln zł.

Realizacja obu projektów to jednak nie koniec procesu modernizacji pokopalnianego kompleksu. W planach jest jeszcze atrakcyjne zagospodarowanie terenu pomiędzy poszczególnymi budynkami tak, aby stanowiły one atrakcyjną całość dla odwiedzających, tworząc industrialny plac zabaw i rozrywki dla dzieci. Miasto czyni w tej chwili starania o unijne dofinansowanie również tej inwestycji.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności