ScrollTop-ico
Kopalnia

Przedłużony termin dla kopalni Paruszowiec

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla BAPRO Sp.z o.o. zostanie rozpatrzona najprawdopodobniej do 20 grudnia 2019 roku.

Przypominamy, że spółka Bapro ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej, która w przyszłości miałaby umożliwić wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” w Rybniku.

Jak pisze w obwieszczeniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, przesunięcie terminu wydania decyzji wynika z potrzeby analizy przedłożonych przez spółkę BAPRO wyjaśnień do uwag, które zgłosili mieszkańcy miasta.

Poniżej obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności