ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Wydarzenia

„Rybka” dla mieszkańców

Specjalne zniżki, ulgi, benefity i uprawnienia dla mieszkańców Rybnika? Takie rozwiązanie przewiduje Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka”, nad wprowadzeniem której na kolejnej sesji Rady Miasta Rybnika głosować będą rybniccy radni.

Wprowadzenie karty ma na celu promocję Miasta Rybnika jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, a także zachęcenie mieszkańców do jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu miasta i liczniejszego korzystania z rybnickiej oferty kulturalnej i sportowej.

Wprowadzenie Rybnickiej Karty Mieszkańca, dzięki specjalnym zniżkom i uprawnieniom, będzie więc istotnym bonusem dla mieszkańców miasta, który dodatkowo zwiększy poczucie wspólnoty lokalnej – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera, inicjator uchwały.

Wprowadzenie karty ma także na celu zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – z programu będą mogły skorzystać osoby, które w zeznaniu podatkowym deklarują jako miejsce swojego zamieszkania Miasto Rybnik.

Warto pamiętać, że podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zasila nie tylko budżet państwa, ale również budżet gminy, którą podatnik wskaże jako miejsce zamieszkania. Bardzo często zdarza się tak, że w Rybniku mieszkają i pracują osoby, które zameldowane są w innych gminach. Karta z korzyściami może być więc dla takich osób czynnikiem mobilizującym do tego, by  podczas corocznego rozliczania się z Urzędem Skarbowym wskazać jako adres zamieszkania Rybnik. W ten sposób nawet niezameldowani na stałe w Rybniku mieszkańcy będą mogli korzystać z karty, a jednocześnie mieć realny wpływ na rozwój przestrzeni, w której funkcjonują – wyjaśnia Kuczera.

Rybnicka Karta Mieszkańca będzie oferować mieszkańcom udogodnienia w szczególności w takich obszarach, jak kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, gastronomia i handel, strefy płatnego parkowania, komunikacja miejska, usługi.

Rybnicka Karta Mieszkańca będzie funkcjonowała głównie w formie elektronicznej i tak w założeniu będzie promowana. Po zainstalowaniu aplikacji miejskiej „Halo!Rybnik” każdy z użytkowników uprawnionych do posiadania Rybnickiej Karty Mieszkańca, będzie mógł uruchomić jej elektroniczną wersję właśnie z poziomu tej aplikacji – zapowiada Robert Cebula, naczelnik Wydziału Marketingu i Mediów. – Szczegóły oferty Rybnickiej Karty Mieszkańca zostaną przedstawione przez Miasto z początkiem marca – dodaje naczelnik.

Nad uchwałą wprowadzającą Rybnicką Kartę Mieszkańca rybniccy radni pochylą się 23 lutego na kolejnej sesji Rady Miasta.  

Udostępnij:


Wszystkie aktualności