ScrollTop-ico
Smog

"Stop Smog" - konsultacje założeń programu

Do 4 września br. można zgłaszać uwagi do projektu zasad realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika.

Miasto Rybnik kończąc fazę przygotowawczą do uruchomienia rządowego programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika przedstawia do konsultacji z mieszkańcami zasady realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach tego programu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

 

Wszelkie uwagi w ramach konsultacji, dotyczące ww. dokumentów należy składać osobiście
w punkcie konsultacyjnym (Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 255) 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. 32 43 92 255. 


Uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach otwarcia punktu, natomiast uwagi w formie ustnej do protokołu można składać wyłącznie w następujących godzinach pracy Zespołu ds. Konsultacji:

  • codziennie w terminie od 27 sierpnia do 4 września br. w godzinach 8:30 – 11:30, 
  • 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) w godzinach 14:30 – 17:00,
  • 3 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 14:30 – 17:00. 


Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Analiz Urzędu Miasta
tel. 32 439 22 55, e-mail: analizy@remove-this.um.rybnik.pl

Przeczytaj również:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności