ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Inwestycje

Strefa Rzeczna zmienia oblicze śródmieścia

Ważny kwartał śródmieścia zmienia swe oblicze – nad miejscem, gdzie jeszcze niedawno krajobraz znaczyły parkujące na klepisku samochody, dziś górują żurawie budowlane, a mury powstających tu budynków szybko pną się do góry.

W tzw. Strefie Rzeczna, czyli kwartale pomiędzy ulicami Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną, w bliskim sąsiedztwie parkingu wielopoziomowego, realizowane są jednocześnie dwie inwestycje – Centrum Edukacji Artystycznej oraz budynki mieszkalno-usługowe rybnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- Jeżeli chcemy by miasto żyło, to muszą w nim mieszkać ludzie. Inaczej w centrum upadnie drobna przedsiębiorczość, gastronomia i usługi – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Biorąc pod uwagę, że 80 budowanych przy ulicy Hallera mieszkań znalazło już swoich lokatorów, widać wyraźnie, jak atrakcyjne jest do życia. Mieszkania, punkty usługowe, galeria sztuki – a wszystko to połączone funkcjonalnym układem komunikacyjnym, czynią to miejsce dostępnym zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych czy rowerzystów – przekonuje prezydent.

Ożywianie śródmieścia Rybnika to proces, który realizowany jest etapami od kilku lat. Kwartał Rzeczna zyskuje nowe życie dzięki nowym budynkom i przypisaniu do nich określonych funkcji – mowa o istniejącym już parkingu wielopoziomowym oraz powstającej galerii sztuki nowoczesnej (Centrum Aktywności Artystycznej) i zabudowaniom usługowo-mieszkalnym (TBS)

Powstająca nowoczesna przestrzeń wystawiennicza posłuży odpowiedniej ekspozycji różnego rodzaju wystaw - rzeźb, malarstwa czy nowoczesnych ekspozycji. To o tyle istotne, że obecnie właściwie żadna z sal rybnickich instytucji kultury nie spełnia wymogów wystawienniczych, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego oświetlenia mającego ogromne znaczenie dla odpowiedniego wyeksponowania prezentowanych dzieł. 

W trosce o funkcjonalność i estetykę Strefy Rzeczna trwa remont i modernizacja dwóch zabytkowych budynków z cegły usytuowanych bezpośrednio przy ulicy Hallera. Budynki te – pochodzące ze schyłku XIX wieku pozostałości po dawnej rzeźni – są gruntownie przebudowywane i przekształcane z mieszkalnych na handlowo-usługowe. Pozostaną z nich – odpowiednio odrestaurowane – historyczne mury zewnętrzne. Równocześnie, tuz obok  trwa budowa bloku wielorodzinnego, w którym powstanie 80 mieszkań.

Inwestorem pierwszej inwestycji jest urząd miasta, drugiej – miejska spółka: Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Realizatorem obu inwestycji jest ten sam wykonawca - konsorcjum firm: WODPOL Sp. z o.o. z Żywca i PBO Śląsk Sp. z o.o., z Sosnowca. Budowa CEA powinna zakończyć się wczesnym latem tego roku, zaś przewidywany termin oddania do użytkowania budynku wielorodzinnego to pierwsza połowa 2024 r.

Warto dodać, że istotnym przeobrażeniom ulega również inny kwartał miasta – Strefa Juliusza, czyli teren po byłym szpitalu miejskim. Tworzą go nie tylko same zabudowania poszpitalne, w większości zagospodarowane już na cele kulturalne (Edukatorium Juliusz i dawna kaplica św. Juliusza), społeczne ( Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i filia Ośrodka Adopcyjnego) i oświatowe (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej). Rewitalizacją objęte zostały również okalające budynki Juliusz tereny zielone oraz pobliski park Bukówka.

„W kolejce” czeka też przestrzeń między dawnym szpitalem Juliusz a Urzędem Miasta, wykorzystywana dziś jako miejski parking.

- Ostatnie tak istotne dla wizerunku śródmieścia przeobrażenia miały miejsce kilkanaście lat temu, wraz z otwarciem dwóch galerii handlowych. Obecne inwestycje nadają ścisłemu centrum Rybnika zupełnie nową jakość, tworząc atrakcyjną, miastotwórczą przestrzeń  – przekonuje prezydent Kuczera.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności