Kopalnia

ŚZGiP negatywnie o specustawie

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zajął negatywne stanowisko w sprawie tzw. specustawy czyli planowanej nowelizacji prawa geologicznego i górniczego.

W jego trakcie spotkania odbywającego się 4 października w Bielku-Białej, przyjęto stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku.

W przyjętym stanowisku stwierdzono, że proponowane regulacje łamią zasady postępowania administracyjnego w zakresie planowania przestrzennego. Zwrócono w nim też uwagę, iż projekt ustawy narusza samorządność lokalną i nie uwzględnia wzrastającego znaczenia polityki różnicowania źródeł zaopatrzenia w energię i ochrony środowiska.

Członkowie Zarządu Związku w dyskusji zaznaczyli, że eksploatacja złóż – zgodnie z powyższym projektem ustawy – będzie  się odbywała bez poszanowania prywatnej własności i interesów społeczności lokalnych oraz bez wiedzy o konsekwencjach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co więcej będzie to miało charakter nakazowy i niespójny z całą ideą prawa.

Przeczytaj treść stanowiska
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności