Koronawirus

Urząd Miasta - zadzwoń, zanim przyjdziesz

Od 26 października Urząd Miasta Rybnika zmienił godziny funkcjonowania. W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników magistrat w dalszym ciągu ogranicza bezpośrednie kontakty z Klientami.

Urząd Miasta Rybnika czynny jest: 
od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 20.00
z przerwą w godzinach: 13.00 – 14.00.

W  urzędzie wyłączona jest jednak bezpośrednia obsługa klientów. Urzędnicy pracują w systemie dwuzmianowym, a między jedną a drugą zmianą  prowadzona jest dezynfekcja.

Od 2 listopada w tym samym trybie funkcjonować będzie Urząd Stanu Cywilnego.

W  urzędzie miasta wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnianie pomocy klientom jest niezbędne, w szczególności w zakresie załatwienia spraw dotyczących: 

 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 • budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • ochrony środowiska
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy Prawo wodne
 • infrastruktury telekomunikacyjnej.

Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Osobiste załatwienie sprawy w urzędzie możliwe jest
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura!

(numery telefonów podajemy poniżej, można je równiez znaleźć w BIP)


Ważne informacje: 

 • Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście lub telefonicznie) zostają anulowane, za wyjątkiem wizyt umówionych za pośrednictwem elektronicznego (kolejkowego) systemu rezerwacji terminów.
 • W pozostałym zakresie kontakt Klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce Magistrat
 • Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP
 • Przy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 • Kasy w budynkach urzędu będą zamknięte. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłat dokonywać przelewem.
 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Szczegółowe informacje w zarządzeniach Prezydenta Miasta Rybnika dotyczących:

 

Lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy.
Zachęcamy, by kontaktować się z poszczególnymi wydziałami:

 • Wydział Komunikacji
  32 43 92 062, 32 43 92 072, 32 43 92 076, 32 43 92 092, 32 43 92 093, 32 43 92 254
  komunikacja@um.rybnik.pl

   
 • Wydział Spraw Obywatelskich
  32 43 92 161
  obywatelski@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Polityki Społecznej
  32 43 92 007
  spoleczny@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Podatków
  32 43 92 150
  podatki@um.rybnik.pl 
   
 • Urząd Stanu Cywilnego
  32 42 23 210
  usc@um.rybnik.pl
   
 • Biuro Działalności Gospodarczej
  32 43 92 195, 32 43 92 165
  handel@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Ekologii
  32 43 92 012
  ekologia@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Mienia
  32 43 92 028
  mienie@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Architektury
  32 43 92 059
  architektura@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Zamówień Publicznych
  32 43 92 302
  zam_pub@um.rybnik.pl
   
 •  Wydział Geodezji i Kartografii
  32 43 92 384
  geodezja@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Organizacyjny
  32 43 92 219
  organizacyjny@um.rybnik.pl
   
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  32 43 92 327
  zarz_kryz@um.rybnik.pl
   
 • Kontakt do centrali Urzędu Miasta Rybnika:
  tel. (+48) 32 439 20 00
  rybnik@um.rybnik.pl
Udostępnij:


Wszystkie aktualności