ScrollTop-ico

89 pomysłów na Rybnik

Rybniczanie wykazali dużą aktywność, pomysłowość i obywatelskie zaangażowanie, składając w sumie 11 projektów ogólnomiejskich oraz 78 pomysłów dzielnicowych do szóstej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok. Nabór wniosków zakończył się 31 maja.

Z każdej dzielnicy wpłynął co najmniej jeden wniosek. Przypominamy, że w dzielnicach, 

w których wnioskowana kwota projektów nie przekracza puli dostępnych środków na daną dzielnicę, nie będzie głosowania na projekty lokalne – zostaną one  poddane konsultacjom. Na chwilę obecną mowa o 14 dzielnicach: Boguszowice Stare, Chwałęcice, Chwałowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota – Ligocka Kuźnia, Ochojec, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole i Zebrzydowice.

Trwa ocena formalna wszystkich pomysłów, którą zatwierdza Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, weryfikując zgłoszone projekty w oparciu o następujące kryteria:

  • wartość społeczna, rozumiana jako zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności,
  • możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejne lata środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
  • założenia wynikające z planów i programów dotyczących rozwoju miasta.

Wyniki weryfikacji dokonanej przez Zespół zostaną opublikowane na stronie www.rybnik.eu wraz z uzasadnieniem projektów odrzuconych do 30 sierpnia br.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności