ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Bezpłatna pomoc prawna i bezpłatne poradnictwo obywatelskie

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Rybnika działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty:
nr tel. 32 43 92 239

Zobacz: Wykaz punktów zawierający dokładne adresy oraz godziny ich działania

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy prawnej/porady obywatelskiej, osoba uprawniona składa stosowne oświadczenie.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Z jakiej dziedziny prawa można uzyskać pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie?

  • m.in.: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.
 

Lokalizacje i godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku, 
a także dodatkowe informacje znaleźć można w:
Biuletynie Informacji Publicznej


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione mogą korzystać wielokrotnie, bez względu na adres zamieszkania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi porad prawnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz śledzenia informacji na profilu nieodpłatna pomoc


W 2024 r. funkcjonowanie trzech punktów NPP/NPO (nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) zostało powierzone Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA":

  • NPP: ul. Patriotów 90 w dzielnicy Boguszowice Osiedle
  • NPO: ul. 1 Maja 59 w dzielnicy Chwałowice
  • NPO: ul. Bolesława Chrobrego 16 w Śródmieściu

Zachęcamy do śledzenia profilu Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku

 


Informacje o działalności w Rybniku Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 16A
tel.: 510 497 994
Wejście do punktu pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły pod podanym numerem telefonu.

Godziny funkcjonowania: 

Poniedziałek 13:00 – 20:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00
Sobota 9:00 – 14:00

W ramach pomocy działa też całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – pod nr tel. +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), mail: info@numersos.pl 

Wykaz placówek w całym kraju

Szczegółowy zakres świadczeń

Spot dotyczący nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem:
Facebook

YouTube

Wersja z audiodeskrypcją

Udostępnij:


Wszystkie aktualności