ScrollTop-ico

Budżet obywatelski 2022 – grajmy w zielone!

Już wkrótce rybniczanie będą mogli składać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. W tym roku, zachęcamy do składania pomysłów dotyczących szeroko pojętej ekologii.

Budżet zielony, czyli jaki?

- Budżet obywatelski jest okazją, aby sfinansować działania proekologiczne, którym w naszym mieście powinno się przypisać szczególną rolę z uwagi na fatalną jakość powietrza. Podpowiadamy zatem, jakie pomysły można składać w tym obszarze, aby w przyszłości cieszyć się z lepszej jakości powietrza, korzystać z dóbr natury i atrakcyjniej spędzać wolny czas – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. - Poprzez realizację projektów obywatelskich wspólnie zadbamy o środowisko naturalne i stworzymy eko-miejsca, które będą sprzyjać zdrowemu stylowi życia w naszym mieście - dodaje.

W wyniku badań przeprowadzonych podczas realizacji projektu „www.rybnik360.eu - Deep Demonstration” zostały zdiagnozowane potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie poprawy jakości życia i jakości powietrza. Mieszkańcy Rybnika wielokrotnie wskazywali, że zieleń jest dla nich bardzo ważna, prowadzi do aktywizacji i jednoczenia społeczności lokalnej.

- Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, a także eko-projekty wpisują się w podwyższanie jakości życia w Rybniku. To bardzo istotne, aby kierować naszą uwagę na zielone projekty. One są przyszłością i będą nas bardziej wiązać z miastem. Na tej bazie możemy również wzmacniać działania edukacyjne, które będą tworzyć wyobraźnię ekologiczną wśród dzieci i młodzieży - przekonuje Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący Rady Miasta Rybnika.

 

Co możesz zrobić?

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i dążeniu miasta, aby stać się jeszcze bardziej zielonym, prezentujemy kilka propozycji możliwych do zgłoszenia projektów, w celu osiągnięcia naszego wspólnego celu:

 • nasadzenia drzew przy najczęściej używanych ciągach pieszo-jezdnych w dzielnicach,
 • nasadzenia drzew, zagospodarowanie na terenie osiedli mieszkaniowych,
 • pielęgnacja, rozbudowa i doposażenie istniejących zielonych przestrzeni (skwery, parki),
 • utworzenie woonerfów (takich jak np.: woonerfy w Łodzi) – przestrzeni publicznej łączącej w sobie funkcje ulicy, ścieżki rowerowej, parkingu, deptaku, miejsca spotkań dla mieszkańców,
 • utworzenie parków kieszonkowych, gdzie 70% powierzchni takiego parku stanowi zieleń, wyposażone również w elementy małej architektury
 • działania skierowane na poprawę już istniejących parków, skwerów, pasów zieleni przyulicznej, renowacja roślinności, konserwacja lub wymiana małej architektury,
 • powstanie ogrodów deszczowych, gdzie wody opadowe są nie tylko zatrzymywane w glebie, ale także naturalnie oczyszczane. Do tego rośliny napowietrzają glebę, upiększają miejski krajobraz i są siedliskiem zwierząt np. ptaków czy motyli,
 • zielone przystanki w dzielnicach,
 • mini ogrody sensoryczne,
 • tworzenie łąk kwietnych,
 • rozwijanie fachowego „technicznego” doradztwa dla mieszkańcóww zakresie termomodernizacji, źródeł ciepła – jaki wybrać wariant termomodernizacji, jakie działania przyniosą najlepsze efekty przy ograniczonych środkach, jakie będą realne koszty ogrzewania itp. Decyzje w tym obszarze są trudne i wymagają fachowej wiedzy, której nie ma przeciętny mieszkaniec. Skuteczne doradztwo zapewne powinno być powiązane z audytem energetycznym, bo rozwiązania trzeba dobierać do konkretnego budynku, a także sytuacji finansowej mieszkańców,
 • tworząc parki, zieleńce, skwery warto nasadzać drzewa, mające szczególne zdolności do oczyszczania powietrza ze smogu,
 • utworzenie zielnych dachów na budynkach.

 

Gdzie możesz „zagrać w zielone”?

Poniżej kilka propozycji zagospodarowania miejsc w Rybniku, dzięki którym mogą powstać ciekawe pomysły na zielone, rybnickie pomysły:

 • nowy park na terenie zielonym pomiędzy ulicami: Lipowa i Rybacka (niezagospodarowany obszar zieleni miejskiej) i/lub ulicami: św. Maksymiliana i Podmiejska z okazałym dużym elementem zabawowym (najlepiej takim indywidualnie projektowanym), który wyróżniłby nasze miasto na tle regionu. Szacowny koszt inwestycji w zależności od zakresu od 1,5 mln zł do kilku milionów zł, (dzielnica Rybnicka Kuźnia);
 • pielęgnacja starodrzewia. Koszt wykonania pielęgnacji na 1 dorodne drzewo to około 10 000 zł – 40 000 zł, (teren całego miasta);
 • opracowanie kompleksowej inwentaryzacji drzew w parkach miejskich, (teren całego miasta);
 • budowa zielonych przystanków w różnych dzielnicach, (teren całego miasta);
 • budowa, przygotowanie trasy do nordic walking wraz z infrastrukturą dużych, terenowych, stałych gier planszowych, planowana lokalizacja z dzielnicy Orzepowice (od parku osiedlowego przy ul. Góreckiego) w stronę dzielnicy Chwalęcice, Stodoły, którą można by połączyć z istniejącymi trasami rowerowymi;
 • Błonia rybnickie:
  • budowa bulwarów spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Rudy, wraz z infrastrukturą rowerowo-odpoczynkową, szacunkowy koszt inwestycji 1,5 mln zł – 5 mln zł,
  • budowa placu zabaw dla dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, szacunkowy koszt inwestycji ok. 1 mln zł;
 • budowa wodnego placu zabaw z czerpakami, rynnami do przelewania wody w pobliżu tężni jako uzupełnienie infrastruktury, szacunkowy koszt ok. 400 tys. zł.

 

Jak to robią inni?

Od kilku lat niektóre miasta w Polsce finansują zielone pomysły swoich mieszkańców. Wiele przykładów ciekawych projektów można znaleźć wśród pomysłów realizowanych m.in. w Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Lublinie czy też w Gdańsku. Do najbardziej popularnych i wybieranych przez mieszkańców należy zaliczyć:

 • wykonywanie różnego rodzaju nowych nasadzeń drzew, krzewów oraz uzupełnianie istniejącego drzewostanu,
 • rewitalizację istniejących parków, placów, ogrodów i skwerów,
 • zakładanie kwietnych łąk,
 • zakładanie trawników i żywopłotów, 
 • umieszczanie klombów w zabetonowanej przestrzeni,
 • tworzenie parków kieszonkowych,
 • zakładanie ogrodów deszczowych,
 • tworzenie zielonych przystanków,
 • zakładanie budek lęgowych dla małych ptaków,
 • zakładanie domów dla owadów, wiewiórek i jeży,
 • zakładanie skrzynek lęgowych dla wróbli i jerzyków,
 • umieszczanie nad rzekami kaczkomatów do karmienia kaczek,
 • tworzenie miejsc zbioru plastikowych nakrętek – pojemników z metalowej siatki,
 • zakładanie pasiek edukacyjnych i organizacja miodobrania,
 • organizowanie zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z ochroną przyrody oraz ograniczeniem marnowania pożywienia i bycia eko,
 • sprzątanie różnych obszarów dzielnic.

Zachęcamy do zainspirowania się przedstawionymi pomysłami, a może przygotowania własnej, wymarzonej wersji zielonego Rybnika, która zrealizuje się dzięki budżetowi obywatelskiemu? Grajmy w zielone! 

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności