ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Ekologia

Eco-miasto Rybnik

Rybnik znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto. To ogólnopolski projekt, popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju miast.

Kapituła wyłoniła 9 laureatów w pięciu kategoriach. Rybnik otrzymał nagrodę w kategorii Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym (miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców).


Nasze zgłoszenie do konkursu oparliśmy na powstającym w Rybniku Centrum Zielonej Energii – wyjątkowej inwestycji ekologicznej, której celem jest stworzenie własnego, miejskiego systemu gospodarowania odpadami w systemie obiegu zamkniętego. Z instalacji termicznego przekształcania odpadów oprócz ciepła zostanie wytworzona również energia elektryczna, z której w procesie elektrolizy będzie wytwarzany  wodór. Zasilanych nim będzie 20 miejskich autobusów, na których zakup Rybnik otrzymał 45 mln złotych dofinansowania – mówi zastępca prezydenta Rybnika Piotr Masłowski, który 28 września br. odebrał nagrodę.

Nagroda wręczona została podczas konferencji „Nadzieja w czasach niepewności” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która  była podsumowaniem tegorocznej edycji projektu Eco-miasto. Przedsięwzięcie ma na celu nagradzanie projektów poprawiających jakość życia mieszkańców miast, które mają jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko.

Centrum Zielonej Energii będzie miejscem skupiającym w jednym następujące elementy: instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania, kompostownię, instalacje do przetwarzania odpadów wielogabarytowych, budowlanych oraz selektywnie zbieranych, a także instalację do termicznego przekształcania odpadów, składowisko odpadów, mini PSZOK-i zlokalizowane przy zabudowie wielorodzinnej –dodaje Wojciech Muś, Prezes spółki Hossa, odpowiedzialnej za zadanie.

Rybnik doceniony został również za miejski wielorazowy kaucjonowany kubek oraz naczynia wielorazowe na posiłki na wynos. Działania Rybnika w tym ostatnim obszarze prezentuje film:

Rybnicki model działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Udostępnij:


Wszystkie aktualności