ScrollTop-ico
Komunikaty

Konsultacje aktualizacji planu

Zapraszamy do konsultacji społecznych aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych na usługi przewozowe, w których warunki umowy będą efektywnie ekonomiczne, konieczna jest aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, na okres trwania planowanych, nowych, wybranych umów, tj. co najmniej do roku 2033. Taki okres trwania umów (10 letni) pozwoli na rozłożenie kosztów zakupu pojazdów przez operatorów na wiele lat, a tym samym niższe koszty przy możliwości wprowadzenia do ruchu fabrycznie nowych, ekologicznych pojazdów.

Aktualizacja Planu zawiera również dostosowanie do obecnych warunków rynkowych w zakresie możliwości kontraktowania usług, wprowadzenia nowych technologii w napędach pojazdów oraz uwzględnia sytuację społeczno-gospodarczą, w tym przede wszystkim związaną z występowaniem COVID-19.

Uwagi należy składać do 19 maja 2021 r. w formie papierowej wypełniając właściwy druk  i złożyć go w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Treść konsultowanego planu w BIP:

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności