Komunikaty

Konsultacje społeczne - OZE w budynkach MOSIR

Miasto Rybnik będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE na projekt pn."OZE w budynkach MOSIR w Rybniku", który ma na celu zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych i ograniczyć tym samym emisję związków wpływających negatywnie na jakość powietrza.

Zakres rzeczowy projektu polegać będzie na likwidacji istniejących źródeł węglowych służących do ogrzewania 3 budynków MOSIR (budynki szatniowo-administracyjne przy boiskach w Radziejowie i Niedobczycach oraz budynek zaplecza na ośrodku w Kamieniu) i zastąpieniu ich niskoemisyjnymi źródłami opartymi o technologię OZE.

W ramach projektu zaplanowano instalację 2 źródeł opartych o biomasę (kotły na pellet o mocy odpowiednio 36 i 50 kW) oraz 1 źródła opartego o technologię pomp ciepła typu powietrze-woda zasilanych energią elektryczną, o mocy 24kW (2x12kW) ). Źródła oparte o biomasę będą instalowane w budynkach szatniowo-administracyjnych, zaś pompa ciepła w budynku zaplecza.

Wraz z instalacją źródeł opartych o OZE w budynkach planuje się dokonanie niezbędnych prac związanych z dostosowaniem instalacji c.o. i c.w.u. do nowych źródeł oraz dostosowaniem pomieszczeń kotłowni.

Dobierając nowe źródło do każdego z budynków, kierowano się jego przeznaczeniem, sposobem użytkowania, kosztami funkcjonowania.

Pełny opis zastosowanych rozwiązań technicznych znajduje się w dołączonej poniżej dokumentacji technicznej. Realizację projektu rozpoczęto w 2018 r., a zakończenie jest planowane w 2020 r.

  • Wartość projektu: 413 687,68 zł
  • Wartość dofinansowania: 323 836,26 zł
  • Wkład budżetu miasta: 89 851,42 zł

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag - można je kierować na adres: inwestycje@remove-this.um.rybnik.pl do 25 czerwca 2020 r.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności