ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Konsultujemy budżet obywatelski

Do 21 lutego br. zgłaszać można uwagi w ramach konsultacji społecznych zmian w budżetcie obywatelskim Miasta Rybnika.

  • Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. (pdf 0,6 MB) budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (projekt zmian publikujemy poniżej).
  • Konsultacje przeprowadzone będą w terminie: od 13 do 21 lutego 2020 r.
  • Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym.
  • Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 006 i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Rybnika.
  • Uwagi w formie pisemnej lub ustnej do protokołu należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia

Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności