ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Park Czempiela – zgłoś uwagi do projektu

Do 28 lipca br. trwają konsultacje społeczne projektu zwiększenia funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w dzielnicy Niedobczyce.

Miasto Rybnik będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE na projekt pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku."

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności zamieszkującej obszar rewitalizowany wyznaczony w dzielnicy Niedobczyce. Jest to podstawowy cel całego procesu rewitalizacji. Poprzez stworzenie na rewitalizację tej przestrzeni publicznej dedykowanej w głównej mierze mieszkańcom obszaru rewitalizacji zostanie rozwiązany problem braku odpowiedniej infrastruktury służącej do zwiększenia aktywności i integracji lokalnej społeczności w przestrzeniach publicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami placu zabaw, jego ogrodzeniem i bezpośrednią zielenią towarzyszącą. Teren, na którym projektowany jest plac zabaw, obecnie stanowi podobną funkcję. Ponadto planowana jest  przebudowa założenia muszli koncertowej z amfiteatrem z budową zaplecza obejmującego pomieszczenia dla artystów oraz toalety publiczne i relokacją istniejącej czaszy. Przy muszli koncertowej znajdować się będzie scena, która posiada niezależne zadaszenie. Przed budynkiem muszli koncertowej i sceną znajduje się widownia w formie amfiteatralnych schodów osadzonych w naturalnie ukształtowanym zboczu parkowym. Ścieżki wokół amfiteatru również zostaną przebudowane, tak aby umożliwić wejścia na poszczególne poziomy widowni.

Pełny opis zastosowanych rozwiązań technicznych znajduje się w dołączonej poniżej dokumentacji technicznej. Realizację projektu planowane jest w 2020 r.

  • Wartość projektu: 3 291 784,57 zł
  • Wartość dofinansowania: 3 002 232,37 zł
  • Wkład budżetu miasta: 289 552,20 zł

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag - można je kierować na adres: gospodarka@um.rybnik.pl do 28 lipca 2020 r.

Raport z konsultacji:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności