ScrollTop-ico
Smog

Rekordowe zainteresowanie ekograntami

14 października zakończył się nabór do drugiej edycji projektu grantowego na wymianę przestarzałych węglowych źródeł ciepła. W ciągu trwającego 32 dni naboru mieszkańcy Rybnika złożyli aż 917 deklaracji udziału w projekcie.

To rekord w dotychczasowej praktyce realizacji tego typu przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w regulaminie, w tym kontrola czy potencjalni beneficjenci nie mają zaległości w stosunku do miasta z tytułu zobowiązań podatkowych lub opłat za gospodarowanie odpadami.

Pula środków na granty w tym naborze wynosi nie więcej niż 4 566 000,00 zł, z czego 85% ma pochodzić ze środków UE.

- Na chwilę obecną trudno precyzyjnie określić ile grantów zostanie udzielonych, ponieważ zależy to od rodzaju zgłoszonych inwestycji – mówi Piotra Kuczera, prezydent Rybnika. - Gdyby średnia wysokość grantu była taka jak w naborze wiosennym (tj. 8 220 zł) to wspomniana kwota wystarczy na ok. 550 grantów.

W przypadku ewentualnego przekroczenia puli przewidywanej dla prowadzonego naboru, Miasto  zastosuje kryteria wyboru osób, które otrzymają grant:

krok 1 - ocena punktowa w oparciu o posiadane źródło ciepła:

  • źródło ciepła klasy 3 wg normy PN-EN-303-5:2012 oraz źródło bezklasowe – 5 pkt,
  • źródło ciepła klasy 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 - 0 pkt,

krok 2 - ocena punktowa w oparciu o deklarowane źródło ciepła po wymianie:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem - 4 pkt,
  • pompa ciepła powietrze/woda, gruntowa pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne - 3 pkt,
  • kocioł gazowy kondensacyjny - 2 pkt,
  • kocioł na pellet drzewny - 1 pkt.

krok 3 - losowanie. Losowanie zostanie przeprowadzone wyłącznie gdy kwota alokacji na granty nie wystarczy na sfinansowanie całej grupy źródeł ciepła, którym przyznano tę samą liczbę punktów.

Ostateczne wyniki naboru powinny być znane w pierwszej dekadzie listopada. Na podstawie tych wyników miasto przygotuje wniosek na konkurs w ramach poddziałania 4.6.1 RPO WSL 2014-2020 organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności