ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Skonsultuj swój pomysł na Rybnik

Dzisiaj (17 maja) kolejne konsultacje projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Zachęcamy mieszkańców Rybnika do składania pomysłów. Nabór wniosków trwa do końca maja br.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (za ich zgodą) dotyczących obiektów małej architektury (z wyłączeniem budowy i remontu dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego).

 Należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

  • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  • posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  • użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
Udostępnij:


Wszystkie aktualności