ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku” jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki na kwotę 1.512.749 zł.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje zainstalowanie 546 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy nie większej niż 53,51 kW.

W ramach zadania zostanie wymienione :

  • 85 szt. opraw oświetleniowych na Obwiedni Południowej;
  • 118 szt. opraw oświetleniowych na Obwiedni Północnej;
  • 246 szt. opraw oświetleniowych na ul. Gliwickiej;
  • 97 szt. opraw oświetleniowych na ul. Prostej (wraz z wymianą 60 szt. słupów oświetleniowy).

Dzięki realizacji Przedsięwzięcia osiągnięty zostanie efekt ekologiczny:

  • zmniejszenie emisji CO2: 231,878 [Mg/rok];
  • ograniczenie emisji dwutlenku siarki: 0,2429 [Mg/rok];
  • ograniczenie emisji tlenków azotu: 0,24286 [Mg/rok];
  • ograniczenie emisji pyłów ogółem: 0,0157 [Mg/rok];
  • zmniejszenie emisji tlenku węgla: 0,0748 [Mg/rok];

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej): 296,903 [MWh/rok].

     

 

Udostępnij: